İşletmelerin ve ülke hayvancılığının geleceği ve sürdürülebilirliği buzağıların sağlıklı bir şekilde gelişmesine bağlıdır. Sürü nüfusunu korumak ve geliştirmek, verim düzeyini üst seviyelerde tutmak ve en önemlisi karlı bir hayvancılık yapabilmek için, ırk özelliklerine uygun nitelikte hayvanların anaç hayvanlara dahil olması gerekmektedir. Bu hedefe ancak doğru besleme planı ile ulaşılabilir.